FUNDUSZE UNIJNE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.“Utworzenie artystycznej pracowni ceramiczno – grawerskiej.” mająca na celu utworzenie nowej działalności gospodarczej z zakresu ceramiki artystycznej oraz grawerowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” […]