FUNDUSZE UNIJNE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.“Utworzenie artystycznej pracowni ceramiczno – grawerskiej.” mająca na celu utworzenie nowej działalności gospodarczej z zakresu ceramiki artystycznej oraz grawerowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 100 000  zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Zbigniew Mucha Deco Master

About the author: decomaster

Leave a Reply

Your email address will not be published.