FUNDUSZE UNIJNE

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. “Utworzenie artystycznej pracowni ceramiczno – grawerskiej.” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz jednego stanowiska pracy i utrzymania przez co najmniej dwa lata od dnia otrzymania płatności końcowej.

About the author: decomaster

Leave a Reply

Your email address will not be published.